asfaltlı

asfaltlı
sif.
1. Üzərinə asfalt çəkilmiş, asfalt döşənmiş, asfaltla örtülü. Asfaltlı yollar. Asfaltlı küçələr. – «L-1» maşınları çay üstündə uçan qaranquş kimi asfaltlı küçələrlə süzüb gedirdi. M. C.. Beş dəqiqə belə keçməmiş asfaltlı yoldan təzəcə abı rəngə boyanmış «L-1» maşını göründü. M. Hüs..
2. Tərkibində asfalt olan, asfalt qatılmış. Asfaltlı qatran. Asfaltlı qudron.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • asfalt — <yun.> 1. Təbii və ya süni surətdə hasil edilən qara rəngli, bərk, qatranaoxşar kütlə (küçələrə döşəmək, lak və s. hazırlamaq üçün işlənir). Asfalt zavodu. Küçələrə asfalt döşəmək. – Asfaltın boğuq istisi adamın nəfəsini təngidirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • belə — əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz. – Fikirləşirəm, . . axırda yəqin edirəm ki, hələ gərək belə də olsun. M. Ə. S.. <Suraxanski:> Mən heç vaxt . . demərəm ki, məni tərif et.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • palçıqlı — sif. 1. Palçıq basmış, palçıqla örtülü. Palçıqlı yer. Palçıqlı səki. – Polad asfaltlı küçədən çıxıb, palçıqlı bir döngəyə girdi. S. Rəh.. Qabaqda sürüşkən və palçıqlı kənd yolu görünürdü. H. Seyidbəyli. 2. Palçığa batmış, palçığa bulanmış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şüşəbəndli — bax aynabəndli. Qoca usta fikirli fikirli, beş altı pilləli daş pilləkənlə qalxıb şüşəbəndli balkona çıxdı. M. Hüs.. İki tərəfinə yeni səliqə ilə balkonlu, eyvanlı, dik damlı, şüşəbəndli qəşəng evlər düzülmüş asfaltlı küçə gündüz kimi işıq idi. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”